Tử Vi Trọn Đời

Xem tử vi trọn đời cho người tuổi Tý(nam mạng, nữ mạng) chuẩn nhất!

Thời gian nầy không được nhiều tốt đẹp cho phần bổn mạng và tài lộc, nên cẩn thận cho lắm không sự nghiệp và cuộc

Xem tử vi trọn đời cho người tuổi Sửu(nam mạng, nữ mạng) chuẩn nhất!

Thời gian nầy có phước lộc. Việc làm ăn được nhiều tốt đẹp và chắc chắn. Số có của cải hay tạo được nhiều tốt

Xem tử vi trọn đời cho người tuổi Dần(nam mạng, nữ mạng) chuẩn nhất!

Thời gian nầy khá tốt, sẽ có sự giúp đỡ của những người trong gia đình, thân tộc, nên cẩn thận về tiền bạc. Coi

Xem tử vi trọn đời cho người tuổi Mão(nam mạng, nữ mạng) chuẩn nhất!

Thời gian nầy cuộc đời có lên xuống bất thường, cuộc sống có phần yếu kém về tài lộc cũng như về cuộc đời, nên

Xem tử vi trọn đời cho người tuổi Tỵ (nam mạng, nữ mạng) chuẩn nhất!

Thời gian nầy, có phần vững vàng về sự nghiệp, nên lo làm ăn và lo lắng cho gia đình sự nghiệp, con cái là

Xem tử vi trọn đời cho người tuổi Thìn(nam mạng, nữ mạng) chuẩn nhất!

Những năm nầy bạn có nhiều tốt đẹp về cuộc sống cũng như về cuộc đời, có thể gặp nhiều dịp tốt và thành công

Xem tử vi trọn đời cho người tuổi Mùi(nam mạng, nữ mạng) chuẩn nhất!

Năm 54 và 55 tuổi, hai năm này không được tốt đẹp cho lắm, có suy yếu. Năm 54, tạm bình thường. Năm 55 tuổi,

Xem tử vi trọn đời cho người tuổi Ngọ(nam mạng, nữ mạng) chuẩn nhất!

Năm 40 tuổi, bổn mạng không được tốt lắm, có hao tài vào tháng 3; tháng 4 lại có tài lộc, từ tháng 5 trở

Xem tử vi trọn đời cho người tuổi Thân(nam mạng, nữ mạng) chuẩn nhất!

Năm 52 tuổi, năm nầy không nên đi xa hoặc làm ăn lớn không được tốt hay có thể bị thất bại bất ngờ. Năm

Xem tử vi trọn đời cho người tuổi Tuất(nam mạng, nữ mạng) chuẩn nhất!

Năm 52 và 53 tuổi, hai năm nầy chắc chắn sẽ thành công về việc dự tính của bạn, nên cẩn thận phần bổn mạng